Κεραμοσκεπές

Τα συνεργεία μας που αφορούν τις κεραμοσκεπές αναλαμβάνουν την αποξήλωση της παλιάς σας σκεπής και αντικατάσταση της με ξύλο Σουιδικό, κεραμίδι βυζαντινό, ασφαλτόπανο για την υγρασία, πέργολες για έμπειρη, καθαρή και εγγυημένη εργασία.

Δείτε κάποιες από τις δουλειές μας: