Μονώσεις

Τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν μονώσεις σε κατοικίες για υγρασία που περιλαμβάνει καθάρισμα και πισσάρισμα όλη την επιφάνεια της ταράτσας, τοποθέτηση ασφαλτόπανο ψιφίδα.
Για θερμομόνωνση καθαρίζουν την ήδη υπάρχουσα επιφάνεια της ταράτσας, γίνεται πισσάρισμα, τοποθετούν DAW, αφρομπετό με πρέσσα και ασφαλτόπανο, θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων.

Δείτε ενδεικτικές δουλειές μας: