Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Τα εξειδικευμένα μας συνεργεία αναλαμβάνουν πλήρεις υδραυλικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων με πίνακα ύδρευσης σε οικοδομές, οικίες, καταστήματα. Επίσης, επισκευές σε καζανάκια, αντικατάσταση σιφονιών δαπέδου λουτρών, τοποθετήσεις και επισκευές σε βρύσες λουτρού-κουζίνας και υδραυλικές σωληνώσεις λουτρού που προέρχονται από φθορά ετών, αποξήλωση, αντικατάσταση και τοποθέτηση στα παλιά σας είδη υγιεινής, αποχετεύσεις για λουτρά-κουζίνες, φρεάτια και κεντρικούς αγωγούς.

Δείτε κάποιες από τις δουλειές μας: